Waar we naar onderweg zijn

Het is alweer een jaar geleden dat we onze naam hebben veranderd in Vollan. Dat is een keuze geweest die, achteraf gezien, een enorme positieve impact heeft gehad op ons bedrijf. Niet alles gaat vanzelf natuurlijk, want bij een naamswijziging moet je het nodige (digitale) papierwerk regelen. Maar je moet ook over allerlei formaliteiten nadenken, details niet over het hoofd zien en niet onbelangrijk: gewoontes afleren! Zoals de telefoon opnemen: Hallo met Viva..Vollan!

Verandering

Er waren verschillende redenen om onze naam te veranderen, maar we waren het er unaniem over eens dat de oude naam niet meer bij ons paste. Het bedrijf was veranderd, evenals de dienstverlening, kwaliteit en ook de samenstelling van het team had inmiddels gezorgd voor een andere dynamiek en cultuur. Kortom, we moesten onszelf opnieuw uitvinden en herpositioneren.

Het heeft ertoe geleid dat we meer aandacht zijn gaan geven aan die cultuur, de mensen en wat we als collectief belangrijk vinden. Nooit eerder waren we daar op die manier voor onszelf mee bezig geweest. Zo ontdekten we onder andere de eigenschap die voor een sterke verbindende factor zorgt en dat is de wil om te leren, te ontdekken en beter te worden. Zo is ‘Iedere dag beter’ niet voor niets onze lijfspreuk geworden.

Uitdaging

De naam en alles wat erbij komt kijken was voor mij niet de grootste uitdaging. Wat wel een enorme uitdaging was en blijft, is om over te brengen waar we naar onderweg zijn en iedereen daarbij ‘on board’ te houden.

Als je zelf een bedrijf hebt zul je het misschien wel herkennen. Anticiperen op veranderende omstandigheden of kansen die je ziet. Je doet het op een natuurlijke manier. Maar doordat je dit doet kan het ook lijken alsof de bestemming vervaagt of zelfs verandert. Dat kan voor verwarring of onduidelijkheid zorgen in je team. “Wat zijn we in vredesnaam aan het doen?” Terwijl jij zelf denkt: de bestemming is niet veranderd, maar we moeten wel een beetje aan de koers sleutelen, geen paniek!

Als je dat niet volledig uitlegt én er niet in slaagt om mensen mee te nemen in je gedachtegang, kan dat voor onrust of onduidelijkheid zorgen. Een onbewust en ongewild resultaat, want duidelijkheid is één van onze belangrijkste waarden.

Het duurde bij mij even voordat ik besefte dat dit vooral aan mij lag. Ik heb het toch uitgelegd? Tot ik een talent bij mezelf ontdekte, of misschien ben ik er indirect ook wel op gewezen. Van de 90-100% informatie die nodig is om duidelijkheid te scheppen, heb ik de eigenschap om grofweg 30% te delen en de andere 70% als parate kennis of vanzelfsprekendheid te beschouwen. Dat is knap vervelend als je dat zelf niet in de gaten hebt, want zo word je keer op keer teleurgesteld en het is je eigen schuld.

Koersplan

Daarom besloot ik om een koersplan te schrijven. Daarin begon ik op te schrijven waar we vandaan kwamen, wat onze uitdagingen waren en zijn, hoe Corné en ik naar de toekomst kijken en welke rol iedereen daarin zou kunnen spelen. Onderdeel van dit document was onze vernieuwde positionering, waardoor het meteen duidelijk zou worden wie onze perfecte klant is en wie we absoluut niet als klant willen.

In dit document heb ik de stappen opgedeeld in fases die ik daar ‘sprints’ noem. In zo’n sprint zijn doelen gesteld waar we de komende 5 jaar aan gaan werken. Van interne processen tot softwareontwikkeling en alles daar tussenin.

Vollan naar 2028

Het schrijven van zo’n plan voor onszelf vond ik onzin, zonde van de tijd. Terwijl ik al heel wat van die documenten voor onze relaties heb geschreven. Voor onszelf dacht ik: ik weet toch wat we aan het doen zijn? Dat weet ik inderdaad, want geen enkele stap of actie is ondoordacht. Maar de kracht van het koersplan heeft zichzelf bewezen. Nadat voor iedereen de hoofdlijnen duidelijk zijn geworden, blijkt dat we niet aan één of twee sprints hebben gewerkt, maar dat we inmiddels aan alle beschreven doelen werken. Niet alles is klaar, maar we zijn goed op weg en we zijn pas 1 jaar verder in plaats van de gestelde 5 jaar. Dat is toch gaaf?

Denk nu niet dat we alles op de rit hebben en dat altijd alles duidelijk is. Want doordat we zo snel stappen hebben gemaakt zijn er ook nieuwe uitdagingen ontstaan en zal er zeker een nieuw plan moeten komen. Daar ga ik de komende tijd met plezier aan schrijven, want plannen maken helpt. Als je het opschrijft kun je het na een bepaalde periode evalueren en waar nodig bijstellen.

Zonder de steun van de mensen in ons team en het begrip of acceptatie voor mijn ongeduld hadden we dit nooit kunnen bereiken. Samen, iedere dag beter.

Dankjewel.

Kees Verspoor
Business & design