Investeren, oplossen en terugverdienen met rendement!

We houden ons op dagelijkse basis bezig met de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en optimalisaties voor Clientbox. De diversiteit van klanten die we bedienen is groot en daardoor krijgen we met veel verschillende processen en manieren van werken te maken. Enorm waardevol en leerzaam!

Dit zorgt er vervolgens wel voor dat we op vrijwel dagelijkse basis aanvragen krijgen voor nieuwe functionaliteiten of uitbreidingen op bestaande modules, soms zelfs compleet nieuwe modules. Het is onze missie om software voor iedere ondernemer toegankelijk te maken en processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk inspanning.

Voorwaarde

De voorwaarde voor het uitvoeren van een verzoek is dat het meerwaarde kan bieden voor andere gebruikers. We maken dus geen oplossingen specifiek voor één klant. Dit komt voor als iemand gewend is om op een bepaalde, vaak traditionele, manier te werken en niet openstaat voor verandering of omdat het proces het gewoonweg niet toelaat om te veranderen.

Als het verzoek positief is beoordeeld en meerwaarde kan bieden voor andere gebruikers, komt de wens op onze ontwikkellijst. We hoeven dus niet direct klanten te hebben voor de functionaliteit, maar we beoordelen wel of het voor anderen ook bruikbaar zou kunnen zijn.

De snelheid van ontwikkelen is dan afhankelijk van de complexiteit en waarde van de functionaliteit en de beschikbare capaciteit in ons development team. Dat zorgt ervoor dat een wens de ene keer binnen een week in het pakket zit, maar soms kan het ook maanden duren. Als de klant hierop kan en wil wachten is dat natuurlijk geen probleem, we verbinden ook geen kosten aan dit soort wensen.

Niet wachten

Sommige klanten kunnen of willen niet wachten en vragen ons om die functionaliteit voorrang te geven, dit leidt tot betaalde ontwikkeling. Dat brengt afhankelijk van de wens een investering van ‘x’ met zich mee. Deze klant is hiertoe bereid, omdat de functionaliteit antwoord geeft op het proces dat ze in willen vullen of de uitdaging die ze op willen lossen.

Doordat deze wens voldoet aan onze voorwaarde kunnen we die functionaliteit, uitbreiding, module of submodule zo maken dat we deze ook bij andere klanten aan kunnen bieden. Daar is de investerende partij vaak wat minder blij mee, want zij hebben moeten investeren en anderen kunnen het gratis gebruiken. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dat snappen wij ook wel, maar het zou zonde zijn om wat jij hebt laten maken niet met anderen te delen toch?

Om dit ‘probleem’ op te lossen hebben we een investeringsmodel ontwikkeld waar iedereen blij van wordt.

Stel een klant investeert € 10.000 in het ontwikkelen van een functionaliteit. De klant is hier dan eigenaar van en we vragen of we dit aan mogen bieden aan andere gebruikers. Als de investeerder hiermee akkoord gaat kan iedere Clientbox gebruiker deze functionaliteit tegen betaling gebruiken.

Tegenprestatie

Als tegenprestatie betalen we de klant het geïnvesteerde bedrag op maandelijks basis en naar gebruik uit. De investeerder krijgt iedere maand een vast percentage van de maandelijkse opbrengst, het bedrag dat andere gebruikers betalen voor het gebruik van de functionaliteit. Zo kan de investeerder het geïnvesteerde bedrag van € 10.000 op termijn volledig terugverdienen.

Rendement

Wanneer dit punt wordt bereikt is de functionaliteit na deze volledige ’terugbetaling’ van de investering eigendom van Clientbox. Als teken van waardering geven we ook een stukje rendement op de investering. Het rendement varieert, maar ligt gemiddeld op 10%. In dit voorbeeld betekent dit dat we € 1.000 uitkeren aan de investeerder. Zie het als rente en een beloning voor de bijdrage om waarde te creëren voor anderen.

Meerwaarde

Deze manier van werken zorgt ervoor dat we klanten helpen met hun vraagstuk. Daarnaast kunnen wij capaciteit vrij maken om te ontwikkelen waardoor voorrang geven draagbaar wordt, andere gebruikers profiteren ervan mee waardoor het pakket meer waarde krijgt en de investerende partij wordt er, als de functionaliteit gebruikt wordt, beter van.

Inzicht en automatisering

We hebben binnen het pakket een dashboard gemaakt waardoor een investeerder kan zien wat de verwachte opbrengst van die maand is, wat er wordt uitgekeerd en wat er al uitgekeerd is. De flow erachter is natuurlijk geautomatiseerd. Zo versturen we iedere maand een factuur met daarop het bedrag dat de klant gaat ontvangen en dit bedrag wordt automatisch verwerkt onder de post ‘ontvangen’.

Wil je er meer over weten? Stuur me gerust een bericht.

Kees Verspoor
Business & design